Komunikacja werbalna to głównie komunikowanie się dzięki słowom. Zazwyczaj twarzą w twarz lub na piśmie, z użyciem języka. W dzisiejszych czasach, technologie takie jak telefony i internet pozwoliły komunikacji ustnej istnieć nawet bez bycia obok siebie lub pisania.Komunikacja werbalna może nie powieść się jednak, gdy znajdziemy się w sytuacji między kulturowej i otaczające nas symbole oraz słowa będą inne od naszych.Co to komunikacja niewerbalna?Komunikacja bez użycia słów kwalifikuje się do niewerbalnej konwersacji. Prowadzona jest ona dzięki gestom wizualnym. Język ciała, gesty, wyrazy twarzy, dotyk, etc. To tylko kilka przykładów niewerbalnej komunikacji. Łatwo jest ją zauważyć oraz zinterpretować. Można też przekazać więcej informacji. Używa się jej do interpretacji czy werbalna komunikacja jest prawdziwa i autentyczna, czy nie. Niewerbalna komunikacja może się różnić w zależności od miejsca, kultury oraz indywidualnych różnic. Nie ma konkretnej drogi interpretacji, raczej interpretacja jest dowolna. Podobieństwa między komunikacją werbalną a niewerbalną:Werbalna i niewerbalna komunikacja nie są sprzeczne w swoim użyciu. Idą one w parze. Połączenie komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej sprawia, że komunikacja jest efektywna. W większości przypadków, jedna nie istnieje bez drugiej. Na przykład, śmianie się z żartu oraz mówienie, że jest śmieszny.Według Wertheima, niewerbalna komunikacja odgrywa różne role w komunikacji. Może odgrywać jedną z tych ról: wzmocnienia, zamiany, sprzeczności, podkreślenia czy regulacji. Każdej z tych form komunikacji uczymy się podczas życia i nie są one wrodzone. Istnieją jednak niektóre wrodzone werbalne i niewerbalne umiejętności jak płakanie, jęczenie w bólu, etc. Poza tymi, ludzie uczą się większości niewerbalnych umiejętności podczas codziennych sytuacji.

Skontaktuj się ze mną, jeżeli chcesz nauczyć się komunikacji werbalnej

Skorzystaj z pomocy psychoterapeuty.