Coaching zawodowy to proces rozwoju pracownika w ramach wykonywanych przez niego obowiązków.

Coaching zawodowy

kierowany jest do osób zatrudnionych w organizacji, a jego kontekst stanowią obowiązki i miejsce zajmowane w strukturze organizacji pracodawcy.

coaching zawodowy

Obszarami pracy, które są podejmowane podczas coachingu zawodowego są wiedza, przekonania i postawy w realizacji roli zawodowej.

Może być realizowany we współpracy z zarówno menadżerem, jak i przedstawicielem kadry zarządzającej albo z osobami na innych stanowiskach, Coaching służy wsparciu w realizacji zadań zawodowych pracownika. Obszarem pracy są wiedza, przekonania i postawy w realizacji roli zawodowej.  Może dotyczyć wsparcia na nowym stanowisku lub w sytuacji przygotowania do awansu.

Powrót do Strony Głównej