Coaching technologiczny jest skierowany nie tylko do firm, które mają produkcyjną zdolność do generowania technologii, ale także do przedsiębiorstw, które chcą w przyszłości wykonać badania opłacalności i zasadności lub widzą nowe możliwości w tym obszarze.

Celem takich działań może być przede wszystkim uzyskanie, czy też zwiększenie udziału na rynku lub pozostanie o krok przed konkurencją.

Wprowadzana lub planowana do wprowadzenia technologia, ma istotny wpływ na operacje biznesowe. Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa technologia ma zarówno materialne, jak i niematerialne korzyści, mające realne przełożenie na osiągane wyniki finansowe.