Coachowie innowacji, to eksperci  branżowi, posiadający wiedzę naukowo-branżową, a także osoby z doświadczeniem w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich.

Na początku współpracy z coachem, przedsiębiorstwo powinno zadać sobie pytanie, w jakich obszarach lub sytuacjach może wykorzystać usługę coachingu?

Coach nie jest bowiem mentorem, który zapewnia narzędzia, zasoby intelektualne i wsparcie. Jest on osobą, która dzięki wiedzy i doświadczeniu oraz zewnętrznemu spojrzeniu, pomaga przedsiębiorcy osiągnąć cele innowacyjne i biznesowe na drodze ścieżki rozwoju, którą w procesie interpolacji lub interpolacji procesu myślowego i na bazie pomysłów i obecnej sytuacji przedsiębiorstwa. Usługa coachingu pozwala zatem  na rozpoznanie potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa, w zakresie współpracy, produkcji i usług związanych z mobilnością elektryczną jednostek pływających.

Na jedną firmę coach poświęca do 12 godzin, włączając co najmniej dwa spotkania.