Trener = Coaching osobisty

Dzięki pracy z trenerem osobistym

klient może rozpoznać swój własny potencjał i poznać lepszą metodę osiągania zamierzonych celów. Jest przeznaczony dla osób, które czują, że nie odpowiada im rzeczywistość i chcą coś zmienić w swoim życiu. Podczas pracy z coachem klient precyzuje cel, który zamierza osiągnąć. Coach pomaga stworzyć plan działania, dzięki któremu klient może krok po kroku zbliżać się do wyznaczonego celu. Następnie klient sporządza listę przeszkód i zagrożeń, które mogą mu stanąć na drodze do realizacji założonego planu. Kolejny krok to opracowanie metod pozwalających na uniknięcie tychże przeszkód. Ostatni etap to osiągnięcie celu, co prowadzi do wzrostu motywacji, odkrycia swoich słabych i mocnych stron.

coaching osobisty

Korzyści wynikające z udziału w coachingu osobistym to:

  • sprecyzowanie i osiąganie celów, które chce się osiągnąć;

  • zwiększenie samoświadomości i życie w zgodzie ze sobą;

  • znalezienie równowagi między życiem osobistym i zawodowym;

  • podniesienie poczucia własnej wartości;

  • poprawę relacji rodzinnych, z przyjaciółmi, w pracy;

  • zarabianie większej ilości pieniędzy lub/i nabycie większej kontroli nad własnymi finansami;

  • zmiany w karierze zawodowej, znalezienie innej pracy czy założenie własnego biznesu;

  • doskonalenie kwalifikacji i podniesienie kompetencji;

  • zwiększenie zadowolenia z życia i odczuwanej energii.