Są to warsztaty grupowe zaplanowane z dodatkowymi indywidualnymi sesjami coachingowymi w planowaniu życia i kariery.

Warsztatowe szkolenie i indywidualne sesje z zakresu: budowania poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem, uczenia umiejętności zawodowych i osobistych,  stawiania i osiągania celów, planowania przyszłości w oparciu o przesłanki z rynku, gospodarowanie budżetem domowym, gospodarowanie czasem, umiejętności planowania kariery i życia w rodzinie.

CEL WARSZTATÓW:

Celem jest zdobycie praktycznych umiejętności, poczucia własnej wartości, asertywności, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z zagadnieniami, identyfikacja i selekcja problemów, rozwiązywanie problemów, umiejętność stawiania celów życiowych i planowania działań, umiejętność radzenia sobie ze stresem, sztuka zarządzania czasem. Co ważne, nie tylko dostarczamy wiedzę, ale też pomagamy przejść przez proces zmiany w indywidualnych sesjach coachingowych, które utwierdzają w wybranych do zastosowania narzędziach.

PROGRAM WARSZTATÓW:

 • Kluczowe umiejętności i kompetencje – 3 godziny,
 • Kreatywność, asertywność – 3 godziny,
 • Identyfikacja , selekcja problemów w dążeniu do celów – 4 godziny,
 • Stawianie prawidłowych celów życiowych – 2 godziny,
 • Geneza, analiza i kreacja zmiany – 3 godziny,
 • Radzenie sobie ze stresem – 4 godziny,
 • Budowanie poczucia własnej wartości – 2 godziny,
 • Krok ku przedsiębiorczości i / lub rozwoju kariery –4 godziny,
 • Finanse osobiste, tworzenie wartości i bezpieczeństwa finansowego – 4 godziny,
 • Formy poszukiwania pracy – 3 godziny .
 • Career & Life Coaching – indywidualne sesje z uczestnikami od 6 do 12 godzin (w zależności od liczebności grupy).

Łącznie 4 dni (32 godziny) warsztatów i 2 godziny sesji coachingowych dla każdej osoby.
1 godzina szkoleniowa = 45 minut szkolenia + 15 minut przerwy.

ADRESACI WARSZTATÓW:

Osoby dorosłe, które są świadome potrzeby rozwoju, stawiania kolejnych kroków zawodowych i osobistych i zagadnień, które są ważne w ich życiu lub osoby które chcą zmienić swoje nastawienie, nawyki i zachowania, w dążeniu do sukcesu, lepszej pozycji społecznej i zawodowej.

Program przewiduje 40-60% zajęć praktycznych z beneficjentami  warsztatów. Uczestnikom szkolenia  zostaną wydane  imiennie zaświadczenia/certyfikaty/ potwierdzające  zdobyte kwalifikacje i umiejętności.